Strona dydaktyczno-informacyjna

prof. dr hab. Bogdan Kulig

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Prace dyplomowe WR-E

Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin SP Rolnictwo

Informacje ogólne

Przedmioty:

Publikacje Prognozowanie i modelowanie w produkcji  roślinnej

Doradztwo komputerowe

Diagnostyka roślin rolniczych

Szczegółowa uprawa roślin

Postęp biologiczny

Uprawa roli i roślin

Magistranci i doktoranci
Dyplomanci (inż.)
Programy badawcze
e-mail: bkulig@ar.krakow.pl

 

nowa strona B. Kulig