Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Strona główna       Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii

Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nr 24/2009 z dnia 15 lipca 2009 roku powołano z dniem 1 września 2009 roku Katedrę Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, która powstała z połączenia Katedry Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich i Katedry Fotogrametrii i Teledetekcji

Katedra prowadzi ożywioną współpracę międzynarodową zarówno z ośrodkami naukowymi jak i innymi instytucjami publicznymi z Kraju Związkowego Turyngia (Niemcy). Ważnym elementem współpracy było zorganizowane z inicjatywy Kierownik Katedry, Pani prof. dr hab. inż. Urszuli Litwin międzynarodowego seminarium pn. "Wizualizacja przestrzenna 3D w rozwoju obszarów wiejskich", w dniach 12.-15.11.2008.

W 2009 roku w Katedrze realizowany kolejny projekt w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" pt. "Dyrektywa INSPIRE, jako nowe wyzwanie dla nowoczesnego kształcenia akademickiego w zakresie geodezji". W ramach programu zorganizowany był wyjazd studialny do Ministerstwa Rolnictwa, Ochrony Przyrody i Środowiska Turyngii, gdzie zapoznano się z programem kompleksowych urządzeń rolnych w Turyngii. Na koniec pobytu odbyło się spotkanie w Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie i wspólne seminarium poświęcone programom i metodologii nauczania oraz roli działań badawczo-wdrożeniowych w zakresie geodezji.

W dniu 7 grudnia 2009 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację tego projektu z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, Ochrony przyrody i Środowiska z Turyngii. W ramach konferencji w dniu 8 grudnia 2009 r. był wyjazd studialny do gminy Klucze.

Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Urszula Litwin