Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej
II Międzynarodowa konferencja Naukowa
24 marca 2017 r.
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu organizuje II Międzynarodową Konferencję Naukową w cyklu: PRZESTRZEŃ — TECHNOLOGIA — EKONOMIA, której myśl przewodnia w roku 2017 to: dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej. Konferencja organizowana jest wspólnie z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń i wyników badań naukowych w zakresie geodezji i kartografii, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, geomatyki, zarządzania i ekonomii oraz inżynierii, kształtowania środowiska i gospodarki wodnej. Zapraszamy do udziału!
Strona internetowa konferencji...