Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Program: "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci — Wymiana doświadczeń
dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO)

Nazwa projektu: "Podniesienie jakości kształcenia akademickiego w zakresie
geodezyjnego urządzania obszarów wiejskich w oparciu o doświadczenia praktyki
i szkolnictwa wyższego Bawarii"

Akronim: Bawaria
Pełny numer projektu: 2010-1-PL1-LEO03-10109
Okres realizacji: wrzesień 2010 — luty 2011

Dr inż. Jacek M. Pijanowski
Kierownik Projektu

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru
i Fotogrametrii
Ul. Balicka 253a
30-149 Kraków
Tel. +48 12 662 45 54
Fax. +48 12 633 11 70
E-mail: j.pijanowski@ur.krakow.pl

    Mgr Anna Kolano-Kapłańska
Sekretarz Projektu

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
Tel. +48 12 662 40 89
Fax. +48 12 633 11 70
E-mail: office.wisig@ur.krakow.pl

Wymiana doświadczeń — Bawaria
1 października 2010  
Uprzejmie informuję o możliwości wzięcia udziału w wyjeździe szkoleniowym do Bawarii w dniach 10-16 października 2010 r. Wymiana doświadczeń organizowana jest w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia akademickiego w zakresie geodezyjnego urządzania obszarów wiejskich w oparciu o doświadczenia praktyki i szkolnictwa wyższego Bawarii", realizowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci... [więcej >>]