Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Strona główna        

Tytuł projektu badawczego
Ocena możliwości rolniczego wykorzystania zbiornikowych osadów dennych

Kierownik projektu
dr inż. Marek Tarnawski, 12 662 4105, rmtarnaw@cyf-kr.edu.pl

Nazwa i adres jednostki naukowej
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Adres: al. A. Mickiewicza 21 31-120 Kraków

Kierownik jednostki
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
dr hab. inż. Stanisław Małek, Prof. UR

Numer telefonu, numer faksu, e-mail, www
Telefon: (0-12) 633-13-36, (0-12) 662-42-44, (0-12) 662-42-51
Faks: (0-12) 633-62-45
E-mail: rector@ar.krakow.pl
WWW: www.ur.krakow.pl

Numer rejestracyjny projektu badawczego
N N305 295037

Numer umowy
2950/B/P01/2009/37

Miejsce realizacji projektu
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24-28

Termin rozpoczęcia realizacji projektu
3 listopada 2009 r.

Termin zakończenia realizacji projektu
2 grudnia 2012 r.

Słowa kluczowe
toksyczność, metale ciężkie, zbiornik wodny, osady denne, rekultywacja, gleba