deutschenglish
» strona główna
Nazwa projektu: Nowoczesne kształcenie akademickie
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich

Pełny numer projektu: PL/07/LLp-LdV/VETPRO/140487

Program: Uczenie się przez całe życie
Leonardo da Vinci - Wymiana doświadczeń dla osób
odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO)

Dr inż. Jacek Pijanowski
Dr. sc. ETH Zürich

Kierownik Projektu
UR Kraków
31-120 Kraków
Al. Mickiewicza 21
tel. 012 662 53 34
fax. 012 633 11 70

Inż. Halina Stachura


Sekretarz Projektu
UR Kraków
31-120 Kraków
Al. Mickiewicza 21
tel. 012 662 45 03
fax. 012 633 11 70
Program: Uczenie się przez całe życie Copyright © Nowoczesne kształcenie akademickie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich,
Leonardo da Vinci - Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO)
Program: Uczenie się przez całe życie
Wydział Inżynierii Srodowiska i Geodezji 2007-2009, designed by Karol Król