deutschenglish
» strona główna

LINKI

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR

Ministerstwo Rolnictwa, Ochrony Przyrody i Środowiska Kraju Związkowego Turyngia

Centrala Turyngskiego Przedsiębiorstwa Dalekobieżnego Zaopatrzenia w Wodę (TFW) w Unterweissbach

Zakład Uzdatniania Wody TFW na Wschodnią Turyngię

Uniwersytet Bauhaus w Weimarze

Gminne Centrum Usługowe spółki "Wodociągi Erfurckie GmbH"

Gminny Zakład Zaopatrzenia w Wodę ‚An der Marke' w Schlossvippach

Strona programu Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci na stronach Komisji Europejskiej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Program: Uczenie się przez całe życie Copyright © Nowoczesne kształcenie akademickie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich,
Leonardo da Vinci - Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO)
Program: Uczenie się przez całe życie
Wydział Inżynierii Srodowiska i Geodezji 2007-2009, designed by Karol Król