deutschenglish
» strona główna

SEMINARIUM REGIONALNE

Konferencja regionalna:

Nowoczesna gospodarka wodno-ściekowa a wdrażanie
Ramowej Dyrektywy Wodnej UE w Kraju Związkowym Turyngii (Niemcy) i w Małopolsce

09.12.2008

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28, sala 120

Celem konferencji jest przedstawienie działań z zakresu nowoczesnej gospodarki wodno-ściekowej realizowanych w Kraju Związkowym Turyngii i porównanie ich z działaniami Województwa Małopolskiego. Chodzi przy tym o działania realizowane na poziomie regionalnym i lokalnym w kontekście wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) UE.

Seminarium skierowane jest głównie do: przedstawicieli samorządu regionalnego i samorządów terytorialnych, instytucji branżowych oraz doradztwa zawodowego a także kadry naukowo-dydaktycznej małopolskich uczelni wyższych.

pobierz program

Program: Uczenie się przez całe życie Copyright © Nowoczesne kształcenie akademickie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich,
Leonardo da Vinci - Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO)
Program: Uczenie się przez całe życie
Wydział Inżynierii Srodowiska i Geodezji 2007-2009, designed by Karol Król