deutschenglish
» strona główna

WYDAWNICTWO

 

Nowoczesne kształcenie akademickie w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich
w Kraju Związkowym Turyngia w odniesieniu
do warunków polskich [czytaj >>].

[Strona frontowa]

 

Program: Uczenie się przez całe życie Copyright © Nowoczesne kształcenie akademickie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich,
Leonardo da Vinci - Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO)
Program: Uczenie się przez całe życie
Wydział Inżynierii Srodowiska i Geodezji 2007-2009, designed by Karol Król