deutschenglish
Nazwa projektu: Dyrektywa INSPIRE, jako nowe wyzwanie
dla nowoczesnego kształcenia akademickiego w zakresie geodezji

Pełny numer projektu: PL/09/LLP-LdV/VETPRO/140472

Program: Uczenie się przez całe życie
Leonardo da Vinci — Wymiana doświadczeń dla osób
odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO)

Dr inż. Jacek Pijanowski
Dr. sc. ETH Zürich

Kierownik Projektu
UR Kraków
30-149 Kraków
ul. Balica 253a
tel. 12 662 45 53
fax. 12 633 45 32

Mgr Anna Kolano-Kapłańska


Sekretarz Projektu
UR Kraków
31-120 Kraków
Al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 40 89
fax. 12 633 11 70
   Wydawnictwo końcowe

więcej >>

Program: Uczenie się przez całe życieProjekt został zrealizowany
przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"
Copyright © Dyrektywa INSPIRE, jako nowe wyzwanie dla nowoczesnego kształcenia akademickiego w zakresie geodezji,
Leonardo da Vinci — Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO).
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 2009-2010, designed by Karol Król