Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Strona główna       Przepławki ekologiczne dla ryb
Badania laboratoryjne i modelowanie numeryczne hydraulicznych warunków przepływu wody w przepławkach ekologicznych dla ryb
Rzeki i potoki górskie są dynamicznymi i zróżnicowanymi ekosystemami, a w ostatnich latach ich wykorzystanie miało charakter jedynie gospodarczy. Spowodowało to w głównej mierze degradację równowagi hydrodynamicznej oraz przyspieszyło przebieg procesów morfologicznych. Zgodnie z Ramowa Dyrektywą Wodną w częściach wód uznanych za silnie zmienione i sztuczne należy dążyć do osiągnięcia ich dobrego potencjału ekologicznego. Ma to być zrealizowane, między innymi przez przebudowę budowli wodnych, tak aby stworzyć jak najlepsze warunki migracji i życia ryb i innych organizmów wodnych.

Tylko nieliczne gatunki ryb prowadzą mało ruchliwy tryb życia, bytując na wąskim wyizolowanym obszarze. Wiele gatunków ryb odbywa bliższe lub dalsze wędrówki, które są niezbędne dla realizacji poszczególnych faz cyklu życiowego. Do odbycia tej wędrówki potrzebne jest przywrócenie ciągłości ekosystemu rzecznego. Służą do tego celu przepławki dla ryb. Najczęściej stosowanymi przepławkami dla ryb są przepławki komorowe składające się z betonowych komór ułożonych kaskadowo. Obserwacje zachowania ryb wskazują, że skuteczność przepławek komorowych jest niewystarczająca. Rozwiązaniem bliskim naturze jest na przykład przepławka stanowiąca obejście budowli hydrotechnicznej, która naśladuje naturalny strumień. Pomimo prowadzonych od wielu lat badań nie ma sprawdzonego typu przepławki, a problem za każdym razem musi być rozwiązywany lokalnie. Ponadto na prawidłowe funkcjonowanie przepławki ma wpływ także jej usytuowanie względem elementów budowli piętrzącej, np. przelewu, elektrowni wodnej czy też reżim przepływu wody przez budowlę piętrzącą.

[więcej]     

Badania realizowane są w ramach grantu rozwojowego N N523 453736
finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.