Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych ogłasza corocznie konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce ogrodniczej. Serdecznie zachęcamy studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa do zapoznania się z Regulaminem oraz do wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Regulamin Konkursu Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych
na najlepszą pracę magisterską


  1. Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych rozwiązań i osiągnięć naukowych w ogrodnictwie, zawartych w pracach magisterskich absolwentów uczelni rolniczych w Polsce.
  2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych.
  3. O Konkursie powiadamiają Oddziały PTNO za pośrednictwem dziekanów wydziałów ogrodniczych oraz innych jednostek prowadzących studia magisterskie w zakresie ogrodnictwa.
  4. W Konkursie mogą brać udział prace magisterskie z każdego ośrodka prowadzącego kształcenie w zakresie ogrodnictwa i obronione w bieżącym roku kalendarzowym.
  5. Podstawą uczestnictwa w Konkursie jest przedstawienie pracy magisterskiej w Oddziale PTNO, który powinien wyłonić najlepszą pracę i zgłosić do Zarządu Głównego.
  6. Przyjęte do konkursu prace magisterskie oceniają powołani przez poszczególne Oddziały PTNO recenzenci.
  7. Prace będą oceniane pod względem: nowatorstwa tematu i zastosowanych metod badawczych, formy przedstawienia wyników, znaczenia wyników pracy dla nauki i praktyki ogrodniczej oraz wykorzystania literatury.
  8. Wyniki Konkursu zatwierdza Zarząd Główny PTNO na najbliższym posiedzeniu i ogłasza w Biuletynie Informacyjnym oraz na stronie internetowej PTNO.
  9. W Konkursie jest przewidziana cenna nagroda dla autora najlepszej pracy magisterskiej z poszczególnego Oddziału PTNO.
  10. Nagrodę wraz z dyplomem wręcza Przewodniczący Oddziału na uroczystym posiedzeniu PTNO. Dyplom otrzymuje także promotor nagrodzonej pracy.

Laureaci XIII Konkursu:

Konkurs na najlepszą pracę magisterską Oddział Kraków — mgr inż. Gerard Słowik za pracę "Biologia kwitnienia jagody kamczackiej" wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. Moniki Bieniasz w Katedrze Sadownictwa i Pszczelnictwa UR w Krakowie. Wyróżnienie — mgr inż. Elżbieta Łukaszewicz za pracę "Projekt ogrodu bylinowego w parku im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach" wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. Zofii Włodarczyk w Katedrze Roślin Ozdobnych UR w Krakowie.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską Oddział Lublin — mgr inż. Małgorzata Mazur za pracę "Wpływ dolistnej lub doglebowej aplikacji selenu na wybrane wskaźniki fizjologiczno-biochemiczne oraz tolerancję roszponki na stres wysokotemperaturowy" wykonaną pod kierunkiem dr Barbary Hawrylak-Nowak w Katedrze Fizjologii Roślin UP w Lublinie.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską Oddział Poznań — mgr inż. Magdalena Pławsiuk za pracę "Koncepcja rewaloryzacji Rybakówki w Gorzyniu" wykonaną pod kierunkiem dr hab. Piotra Urbańskiego w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską Oddział Warszawa — mgr inż. Jacek Stefan Marszał za pracę "Wpływ nawożenia azotowego i mikoryzacji na wzrost, plonowanie i jakość owoców jabłoni odmiany 'Šampion Arno'" wykonaną pod kierunkiem dr hab. Dariusza Wrony, prof. SGGW, w Samodzielnym Zakładzie Sadownictwa SGGW w Warszawie.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską Oddział Wrocław — mgr inż. Agata Kurach za pracę "Zastosowanie ściółek syntetycznych w uprawie pomidora gruntowego" wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Adamczewskiej-Sowińskiej w Katedrze Ogrodnictwa UP we Wrocławiu.

Laureaci XII Konkursu:

Konkurs na najlepszą pracę magisterską Oddział Kraków — mgr inż. Patrycja Kapica za pracę "Projekt rewitalizacji terenu byłej kopalni węgla kamiennego Kleofas w Katowicach" wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Jadwigi Środulskiej-Wielgus.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską Oddział Szczecin — mgr inż. Arleta Agata Kruczek za pracę "Wpływ cięcia roślin na cechy jakościowe owoców dyni piżmowej (Cucurbita moschata Duch.)" wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Doroty Jadczak w Katedrze Ogrodnictwa ZUT w Szczecinie.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską Oddział Lublin — mgr inż. Anna Grochoła za pracę "Wpływ regulatorów wzrostu na właściwości mechaniczne pędów kokoryczki wielokwiatowej (Polygonatum multiflorum L.) 'Variegatum'" wykonaną pod kierunkiem dr hab. Pawła Szota w Katedrze Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską Oddział Warszawa — mgr inż. Piotr Kozłowski za pracę "Możliwości zastosowania efektywnych mikroorganizmów (preparatów pro biotycznych) do ograniczenia uszkodzeń spowodowanych przez śmietkę kiełkówkę (Hylemyia florilegia Zett.) i połyśnicę marchwiankę (Psila rosae Fabr.)" wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Tomczyk w Katedrze Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską Oddział Wrocław — mgr inż. Joanna Bogacz za pracę "Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i skład chemiczny Stevia rebaudiana" wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anity Biesiady w Zakładzie Nawożenia Roślin Ogrodniczych i Uprawy Roślin Zielarskich UP we Wrocławiu.

Laureaci XI Konkursu:

Konkurs na najlepszą pracę magisterską Oddział Kraków — mgr inż. Katarzyna Kuszek za pracę "Opracowanie wzorników rabat warzywnych oraz polowa ocena ich dekoracyjności w ciągu roku kalendarzowego" wykonaną pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Jędrszczyk w Katedrze Roślin Warzywnych i Zielarskich UR w Krakowie.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską Oddział Lublin — mgr inż. Anna Wicik za pracę "Wpływ kwasu 5-aminolewulinowego i ortokrzemowego na wzrost roślin kopytnika pospolitego (Asarum europaeum L.)" wykonaną pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Pogroszewskiej, prof. UP, w Zakładzie Roślin Ozdobnych Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską Oddział Poznań — mgr inż. Adrianna Kowalik za pracę "Wpływ kwasu salicylowego na przebieg cyklu produkcji chryzantem doniczkowych (Chrysanthemum L.) z wybranych grup odmianowych" wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Bandurskiej w Katedrze Fizjologii Roślin UP w Poznaniu.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską Oddział Warszawa — mgr inż. Paweł Orliński za pracę "Wpływ zróżnicowania metod uprawy Stevia rebaudiana (Bert.) Bertoni na plon i jakość surowca" wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Osińskiej w Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską Oddział Wrocław — mgr inż. Angelika Schima za pracę "Wpływ sposobów sadzenia oraz okrywania gleby różnymi ściółkami na wzrost i owocowanie odmiany Elsanta" wykonaną pod kierunkiem dr hab. Ireneusza Sosny, prof. UP, w Zakładzie Sadownictwa, Katedry Ogrodnictwa UP we Wrocławiu.

Laureaci poprzednich konkursów (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa):

Konkurs na najlepszą pracę magisterską X Edycja Konkursu 2013 — mgr inż. Aleksandra Habel za pracę "Projekt ogrodu przydomowego uwzględniający mało znane gatunki sadownicze oraz ocena przydatności przetwórczej" (promotor: dr hab. Ewa Dziedzic).
Konkurs na najlepszą pracę magisterską IX Edycja Konkursu 2012 — mgr inż. Mateusz Nocuń za pracę "Występowanie mączniaków prawdziwych w parkach i zieleńcach Krakowa i ich wpływ na dekoracyjność roślin" (promotor: prof. dr hab. Zbigniew Burgieł).
Konkurs na najlepszą pracę magisterską VIII Edycja Konkursu 2011 — mgr inż. Joanna Pietrzyk za pracę "Porosty związane z podłożem antropogenicznym na obszarze Zbiornika Goczałkowickiego" (promotor: dr Piotr Stolarczyk).