Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Strona główna
Tytuł grantu: Wpływ wód przypadkowych na pracę wiejskich oczyszczalni ścieków

Numer rejestracyjny projektu badawczego: N N305 073236 (Konkurs 36)

Numer umowy: Nr 0732/B/P01/2009/36

Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Kaczor

Nazwa jednostki naukowej realizującej projekt:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Czas realizacji projektu: 5 maja 2009 — 4 maja 2012

Głównym celem naukowym projektu było zbadanie wpływu wód infiltracyjnych i przypadkowych, dopływających do kanali- zacji sanitarnej, na funkcjonowanie pięciu wybranych małych oczyszczalni ścieków. Systemy kanalizacyjne analizowane w projekcie obsługują od 1000 do 5000 mieszkańców. Podjęta tematyka badawcza jest w bardzo małym stopniu rozpoznana pod względem naukowym i poznawczym. Większość opisywanych w literaturze badań, dotyczy zazwyczaj problematyki wód przypadkowych i infiltracyjnych w dużych zbiorczych systemach kanalizacyjnych obsługujących powyżej 100 000 mieszkańców. Badania takie wykonywano zwykle w ramach ekspertyzy stanu technicznego sieci kanalizacyjnej, zlecanej w sytuacji stwierdzonej nieszczelności przewodów lub występującego po opadach atmosferycznych przeciążenia hydraulicznego oczyszczalni ścieków... [więcej]