dr hab. inż. Karol Plesiński, prof. UR
Zapora we Włocławku na Wiśle
START

2018 -
dr hab. inż.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR (od 2019), adiunkta (2015-2019) i asystenta (2013-2015)

2013 - 2018
dr inż. ochrony i kształtowania środowiska
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

2009 - 2013
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, studia doktoranckie
Praca doktorska:
"Warunki hydrauliczne i morfologiczne w rejonie oddziaływania bystrzy o zwiększonej szorstkości"
Promotor: prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik

2004 - 2009
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, studia jednolite magisterskie
Praca magisterska:
"Modernizacja ciagu technologicznego oczyszczlani ścieków z osadem czynnym za pomocą programu komputerowego BioWin 2.2"
Promotor: dr inż. Andrzej Wałęga

2000 - 2004
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
profil ekologiczno-turystyczny